Nước Khoáng LaVie
Nước Dasani
Nước Vĩnh Hảo
Nước i-on life
Nước Aquafina
Nước Bidrico
180.000 đ
Nước khoáng Lavie Premium
85.000 đ
Nước khoáng LaVie chai 500ml (Thùng 24 chai)
50.000 đ
Bình LaVie Viva 18,5L
75.000 đ
Nước khoáng LaVie chai 350ml (Thùng 24 chai)
0 đ
Nước khoáng LaVie chai 750ml (Thùng 12 chai)
85.000 đ
Nước khoáng LaVie chai 6L (Thùng 04 chai)
200.000 đ
Bình Sứ Trắng
75.000 đ
Nước tinh khiết Dasani 350ml (Thùng 24 chai)
85.000 đ
Nước tinh khiết Dasani 500ml (Thùng 24 chai)
45.000 đ
Nước tinh khiết Vihawa 20L
75.000 đ
Nước khoáng Vĩnh Hảo 350ml (Thùng 24 chai)
60.000 đ
Nước khoáng Vĩnh Hảo 20L
85.000 đ
Nước khoáng Vĩnh Hảo 500ml (Thùng 24 chai)
110.000 đ
Nước kiềm I-on life chai 1,25L (Thùng 12 chai)
60.000 đ
Nước kiềm ionlife 19L
100.000 đ
Nước kiềm I-on life chai 330ml (Thùng 24 chai)
110.000 đ
Nước kiềm I-on life chai 450ml (Thùng 24 chai)
85.000 đ
Aquafina 350ml (24 chai/thùng)
95.000 đ
Aquafina 500ml (24 chai/thùng)
105.000 đ
Aquafina 1,5L (12 chai/thùng)
105.000 đ
Aquafina 5L (4 chai/thùng)
48.000 đ
Nước tinh khiết Satori 20L
25.000 đ
Nước tinh khiết Bidrico 19L

Công ty LaVie được thành lập từ năm 1992

Theo BC Neilsen 2016, nước khoáng thiên nhiên LaVie dẫn đầu thị phần nước uống đóng chai tại Việt Nam.
Kiểm soát chất lượng
Thành phần tinh khiết
6 giai đoạn lọc
Chứng nhận chất lượng