180.000 đ
Nước khoáng Lavie Premium
85.000 đ
Nước khoáng LaVie chai 500ml (Thùng 24 chai)
50.000 đ
Bình LaVie Viva 18,5L
75.000 đ
Nước khoáng LaVie chai 350ml (Thùng 24 chai)
85.000 đ
Nước khoáng LaVie chai 1,5L (Thùng 12 chai)
0 đ
Nước khoáng LaVie chai 750ml (Thùng 12 chai)