Các chi nhánh
Danh mục: Hệ thống chi nhánh
Ngày đăng: 22-06-2021
Lượt xem: 1
  • Khu vực TP Thủ Đức (Bao gồm Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức cũ)

                    Chi nhánh:        LÊ GIA

                    Địa chỉ:             96/33 Tây Hòa, Phước Long A, TP Thủ Đức

                    Số điện thoại:   0929 400 300

 

  • Khu vực Gò Vấp, Bình Thạnh:

                    Chi nhánh:        LINH ĐAN

                    Địa chỉ:             Hẻm 330 Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh

                    Số điện thoại:   0388 244 144

 

  • Khu vực Tân Phú, một phần Quận 12

                    Chi nhánh:        MINH ĐẠT

                    Địa chỉ:             200 Thoại Ngọc Hầu, Q. Tân Phú

                    Số điện thoại:   00936 886 778

 

  • Khu vực Quận 6, Bình Tân

                    Chi nhánh:        LỘC THỊNH

                    Địa chỉ:             89/1 Đình Nghi Xuân, Q. Bình Tân

                    Số điện thoại:   0909 808 938

 

  • Các Quận 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, Tân Bình, Phú Nhuận:

                    Chi nhánh:        LÊ NAM

                    Địa chỉ:             329/3 Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú Nhuận

                    Số điện thoại:   091 7777 805