25.000 đ
Gạo Lứt huyết rồng
30.000 đ
Gạo nếp bắc
35.000 đ
Gạo ST25 chuẩn xuất khẩu ông Cua
25.000 đ
Gạo Tám thơm 6 tháng
24.000 đ
Gạo thơm Đài Loan ĐB
24.000 đ
Gạo Sen vàng