35.000 đ
Gạo ST25 chuẩn xuất khẩu ông Cua
23.000 đ
Gạo Bông Lúa Vàng
20.000 đ
Gạo Nàng thơm chợ Đào
21.000 đ
Gạo Hương Lài cao cấp
39.000 đ
Gạo ST25 lúa tôm chính hãng ông Cua
27.000 đ
Gạo ST25 nội địa