68.000 đ
Nước khoáng LaVie 19L
180.000 đ
Nước khoáng Lavie Premium
95.000 đ
Thùng 24 chai LaVie 500ml
58.000 đ
Bình LaVie Viva 18,5L
85.000 đ
Thùng 24 chai LaVie 350ml
100.000 đ
Thùng 12 chai LaVie 1.5L