75.000 đ
Nước Fujiwa bình 19L
180.000 đ
Nước Fujiwa 680ml thùng 20 chai
150.000 đ
Nước Fujiwa 1.25L/ thùng 12 chai