50.000 đ
Kệ sắt 3 chân
200.000 đ
Chân kệ inox loại I
220.000 đ
Bình sứ trắng