100.000 đ
Nước tinh khiết Satori 500ml (thùng 24 chai)
90.000 đ
Nước tinh khiết Satori 350ml (thùng 24 chai)
55.000 đ
Bình Satori 20L không vòi
100.000 đ
Nước tinh khiết Satori 1.5L (thùng 12 chai)